vị trí hiện tại:trang đầu > tiêu điểm

比分直播

Không tính các ngân hàng, nhóm Vingroup áp đảo trong Top 3 doanh nghiệp lãi nhất sàn chứng khoán trong quý 3/2022 vừa qua.

Báo cáo kinh doanh quý III của khối doanh nghiệp niêm yết chứng kiến những thay đổi lớn trong bảng xếp hạng các công ty lãi đậm nhất. Không tính các ngân hàng, nhóm doanh nghiệp họ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vươn lên mạnh mẽ và chiếm thế áp đảo trong Top 3 doanh nghiệp lãi cao nhất trong quý vừa qua.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Theo đó, doanh nghiệp bất động sản đầu ngành Vinhomes đã quay trở lại "ngôi vương" lãi trước thuế lớn nhất quý III với con số 18.949 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục toàn thị trường trong một quý, tăng 37% so với cùng kỳ và cao gấp 23 lần so với quý II. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ đạt 14.494 tỷ đồng, tăng tương ứng 37% và 30% so với cùng kỳ.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 30.719 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Tính chung 9 tháng, doanh nghiệp phát triển bất động sản chỉ ghi nhận gần 31.200 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và lãi sau thuế 20.048 tỷ đồng.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Nhóm Vingroup dẫn đầu doanh nghiệp lãi nhất sàn chứng khoán trong quý 3/2022 - 1

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Vinhomes và Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia nhau hai vị trí dẫn đầu nhóm doanh nghiệp lãi nhất sàn chứng khoán quý 3/2022 (không tính các ngân hàng)

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2022, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 342 nghìn tỷ đồng, tăng 48% so với tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng gấp 3,2 lần lên hơn 14,7 nghìn tỷ đồng, nhờ mở bán thành công dự án mới.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Kết quả ấn tượng của Vinhomes cũng giúp công ty mẹ Vingroup hưởng lợi để leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách Top 3 doanh nghiệp lãi nhất sàn chứng khoán trong quý 3/2022.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Cụ thể, trong quý 3, Vingroup mang về 28.742 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.252 tỷ đồng, tăng trưởng 59%, đáng chú ý, đây là khoản lãi trước thuế cao nhất mà tập đoàn này từng ghi nhận được trong một quý kinh doanh. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 506 tỷ đồng, tăng trưởng 111%.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính, 9 tháng đầu năm đạt 88.191 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 8,739 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.571 tỷ đồng.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản Vingroup đạt 555.571 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, chủ yếu nhờ mở bán thành công các dự án bất động sản mới.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Đại diện duy nhất ngoài nhóm Vingroup xuất hiện trong Top 3 quý này là PV . Trong quý III vừa qua, doanh thu của PV GAS đạt 24.329 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 3.850 và lợi nhuận sau thuế đạt 3.089 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

 Lợi nhuận quý III tăng 25% so với  cùng kỳ là do giá dầu Brent bình quân trong quý này đạt 100,84 USD/thùng, tăng 27,33 USD/thùng so với cùng kỳ làm lợi nhuận của khí khô tăng tương ứng.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Lũy kế 9 tháng qua, doanh thu của PV GAS đạt 78.671,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 11.726 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Với kết quả kinh doanh này, PV GAS đã về đích chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm 2022 khi lợi nhuận 9 tháng đã vượt xa con số kế hoạch 7.039 tỷ đồng của cả năm.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của PV GAS đạt 85.224 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

ómVingroupdẫnđầudoanhnghiệplãinhấtsànchứngkhoántrongquý

Chia sẻ với: